Πολιτική προστασίας δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση: 25/07/2023

Για την Εταιρεία «Α. ΖΩΝΙΟΥ - Κ. ΜΠΕΚΡΗΣ Ο.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας») η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει δημιουργηθεί προκειμένου να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα της Εταιρείας μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για το πως συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας (εφεξής ο «Ιστότοπος»),  την κινητή εφαρμογή της (εφεξής «App») καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τα φυσικά της καταστήματα, όταν επικοινωνείτε ή αλληλεπιδράτε μαζί μας (εφεξής από κοινού «Υπηρεσίες»), τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τον Ιστότοπο, το Αpp και τις Yπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία μας και συμπληρώνει τους «Όρους Χρήσης», τους «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών», καθώς επίσης και κάθε έγγραφο ή ενημερωτικό φυλλάδιο που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και τις σχετικές επιλογές και δυνατότητές σας.

 

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και σε τι συνίσταται η επεξεργασία τους ?

Τα «προσωπικά δεδομένα», είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή φυσικό πρόσωπο καθώς και πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου. Ως προσωπικά δεδομένα λογίζονται μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά., ενός φυσικού προσώπου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τρίτους στους οποίους αυτά διαβιβάζονται. Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας ?

Η παραχώρηση των προσωπικών δεεδομένων σας στην Εταιρεία, μπορεί να είναι είτε υποχρεωτική για την επίτευξη των σκοπών της όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου είτε προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης των προσωπικών δεδομένων σας επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Η άρνησή σας να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον Ιστότοπο μας, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία ολοκλήρωσης της αγοράς σας από την Εταιρεία μας ή σε αδυναμία παροχής των υπόλοιπων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τα οποία παρίστανται ως υποχρεωτικά, η παραχώρηση επιπρόσθετων προσωπικών δεεδομένων σας στην Εταιρεία είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εσάς και δεν επιφέρει καμία περαιτέρω συνέπεια.

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συλλέγουμε από και για το πρόσωπο σας μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, είναι η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΖΩΝΙΟΥ - Κ. ΜΠΕΚΡΗΣ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ. 800476827 και Αρ. ΓΕΜΗ 124579604000 που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βίκτωρος Ουγκό 9, Τ.Κ. 54625, email: shop@zoniou.gr , τηλ: 2312314426, που διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Ιστότοπο, το App καθώς και όλα τα φυσικά καταστήματα.

4. Ποιους καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή τόσο εκείνων που επισκέπτονται τον Ιστότοπο χωρίς να έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό όσο και εκείνων που έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό και ανεξάρτητα από το αν αυτοί προβαίνουν σε πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής ή όχι, καθώς και για κάθε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της Εταιρείας μας

Όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης μας, οι Υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται στο γενικό κοινό, δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουν σε καμία περίπτωση κα με κανένα τρόπο συνειδητά προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών.

5. Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η Εταιρεία δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα σας με τους εξής ενδεικτικά αναφερόμενους κάτωθι τρόπους:

  • Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και την περιήγησή σας σε αυτόν
  • Με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες της Εταιρείας μας, για παράδειγμα όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, δημοσιεύετε σχόλια, ζητάτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή λαμβάνετε μέρος σε έναν διαγωνισμό
  • Με την πραγματοποίηση των αγορών σας από τον Ιστότοπο ή φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας,
  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων τρίτων, τηλεφωνικάή όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

 

6. Τι είδους προσωπικά δεδομένα  συλλέγουμε

Μεριμνούμε, ώστε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κατάλληλα και συναφή προσωπικά δεδομένα σας ενόψει του σκοπού επεξεργασίας για τον οποίο προορίζονται και έτσι ώστε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας μας με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. Το είδος και πλήθος των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτάται και διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα που έχει κάθε φορά το υποκείμενο των δεδομένων (απλός επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης) και το είδος της σχέσης ή συναλλαγής με αυτό. Ενόψει αυτού τα  δεδομένα που συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα και ενδέχεται να μη σας αφορούν στο σύνολο τους, όπως ανωτέρω εξηγήσαμε:

α.         Δεδομένα Ταυτοποίησης, όπως το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, η χώρα σας, η ημερομηνία γέννησής σας καθώς και δεδομένα για την ηλεκτρονική σας ταυτοποίηση, για τη σύνδεσή σας σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (όνομα χρήστη/username και κωδικός πρόσβασης/password). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου απαιτούνται ακόμη: Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., επαγγελματική δραστηριότητα, επωνυμία. Επιπλέον, η εικόνα σας ενδέχεται  να καταγραφεί σε CCTV όταν επισκέπτεστε ένα φυσικό μας κατάστημα.

β.         Δεδομένα Επικοινωνίας, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η διεύθυνσή σας ή η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων ή τιμολόγησης (που δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται), η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και ο αριθμός του τηλεφώνου σας, σταθερού ή κινητού, στοιχεία τα οποία συλλέγονται συνήθως κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας μέσω του καλαθιού αγορών που υπάρχει στον Ιστότοπό της Εταιρείας μας. Επίσης δεδομένα που λαμβάνουμε από τη μεταξύ μας επικοινωνία, όπως, ενδεικτικά, δεδομένα καταγεγραμμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών (λ.χ. τηλεφωνικών παραγγελιών, υποβολή παραπόνων) σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις για λόγους παροχής αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα

γ.         Δεδομένα Συναλλαγών που πραγματοποιείτε είτε μέσω των φυσικών μας καταστημάτων είτε μέσω του Ιστοτόπου μας καθώς και του τηλεφωνικού μας κέντρου, όπως στοιχεία ολοκληρωμένων πωλήσεων προϊόντων προς εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με προϊόντα που έχετε αγοράσει μέσω του Ιστοτόπου μας στο παρελθόν, αριθμός και  ημερομηνία παραγγελίας, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης κατάσταση παράδοσης, ποσό παραγγελίας και μεταφορικών εξόδων, πληροφορίες που αφορούν τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή επιστροφή παραγγελίας, μέθοδος πληρωμής, στοιχεία απόδειξης των συναλλαγών σας (αποδείξεων, πληρωμών, αποστολών, επιστροφών, ακυρώσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.) που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστοτόπου μας, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wish list) καθώς και ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών, που μας βοηθούν να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν

δ.         Δημόσια Δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες της Εταιρείας μας και τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

ε.         Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε στον Ιστότοπο ή σε μια Υπηρεσία της Εταιρείας μας μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε τον Ιστότοπο ή μια Υπηρεσία της Εταιρείας μας σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την εν λόγω υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες της Εταιρείας μας μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε τον Ιστότοπο ή μια Υπηρεσία της Εταιρείας μας με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

στ.       Δεδομένα τεχνικής υφής από τη χρήση και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο της Εταιρείας μας όταν τον επισκέπτεστε διαδικτυακά από οποιαδήποτε συσκευή σας, όπως ενδεικτικά: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η γεωγραφική θέση της συσκευής πρόσβασης, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η γλώσσα και η ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης, η επωνυμία του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και συναφών τεχνολογιών.

Ρητά διευκρινίζουμε ότι δε μας ενδιαφέρει και δεν προβαίνουμε σε συλλογή:

  1. Δεδομένων ανηλίκων. Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων γι’ αυτό και δεν απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένη σκοπίμως ώστε να απευθύνεται σε ανηλίκους. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρά τα ανωτέρω συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται άμεσα.
  2. 2. Οικονομικά Δεδομένα από πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές. Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας υπηρεσίας πληρωμών, θα ανακατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της υπηρεσίας πληρωμών. Οι πληροφορίες που τυχόν παρέχετε σε μια υπηρεσία πληρωμών υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της εκάστοτε υπηρεσίας πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της υπηρεσίας πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αυτής.
  3. Δεδομένων ειδικών κατηγοριών/Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε  ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (όπως πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά σας, τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή πληροφορίες για ποινικές καταδίκες σας)  μέσω του Ιστότοπου ή με άλλο τρόπο. Εάν διαπιστωθεί, εντούτοις, ότι έχουν, παρά τα ανωτέρω, συλλεχθεί οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται άμεσα.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες. Οι Ιστότοπος ή οι Υπηρεσίες της Εταιρείας μας ενδέχεται να συνδέονται με άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες, και οι οποίοι ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών. Για το λόγο αυτό κάθε φορά που εγκαταλείπετε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες της Εταιρείας μας ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση, οφείλετε να ελέγχετε την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της άλλης υπηρεσίας.

Cookies. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες που σας αφορούν κατά την αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπό μας ή τις Υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω πληροφορίες μάς επιτρέπουν να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα εμπορικά σήματα ή τύπους προϊόντων, καθώς επίσης και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται ανεξάρτητα από το αν έχετε συνδεθεί ή όχι στον λογαριασμό σας και μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους, όποιο κι αν είναι η συσκευή που χρησιμοποιήσατε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο απενεργοποίησής τους, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας.

Δεδομένα Τρίτων.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τρίτους. Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, όταν: α) αγοράσετε μια δωροκάρτα για κάποιον και ζητήσετε να του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, β) αποφασίσετε να αγοράσετε και να στείλετε προϊόντα σε κάποιον, γ) συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό ή παιχνίδι της Εταιρείας μας και επιθυμείτε να προσκαλέσετε φίλους σας ώστε να συμμετάσχουν κι εκείνοι. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες αποκλειστικά για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και δεν προβαίνουμε σε περαιτέρω  αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης στα εν λόγω τρίτα πρόσωπα, εκτός κι αν οι ίδιοι επιλέξουν να λαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα από εμάς. Στις περιπτώσεις αυτές,  φέρετε την ευθύνη της ενημέρωσης του εν λόγω προσπωπου, σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του και οφείλετε να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους.

Στα φυσικά μας καταστήματά ή κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διοργανώνουμε ( π.χ. παρουσιάσεις προϊόντων ή άλλες δραστηριότητες), ενδέχεται να συλλέξουμε συμπληρωματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τις προϋποθέσεις και για τις χρήσεις που σας έχουν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης περίστασης.

7. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς: 

Α.        Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία των προϊόντων που υποβάλλετε μέσω του Ιστοτόπου ή τηλεφωνικώς ή την οποία πραγματοποιείτε στο φυσικό μας κατάστημα, να παρακολουθήσει την πορεία της παραγγελίας που έχετε υποβάλει ή να τη διαχειριστεί σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξής της, να εκδώσει και να σας αποστείλει ηλεκτρονικά τα φορολογικά σας παραστατικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εσείς οι ίδιοι έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, να επικοινωνήσει μαζί σας, να διαχειριστεί αιτήματα ή παράπονά σας σχετικά με την παραγγελία σας, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, για τη διαχείριση της πληρωμής των προϊόντων που αγοράζετε μέσω του Ιστότοπου. Στο πλαίσιο αυτό εάν, ενδεικτικά, κατά την αγορά σας μέσω του Ιστοτόπου μας επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης των δεδομένων πληρωμής και τη διεύθυνση αποστολής σας για μελλοντικές αγορές, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την ενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας. Η συγκατάθεσή σας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, επιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση των δεδομένων πληρωμής σας σε επόμενες αγορές σας ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε σε κάθε νέα διαδικασία. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τα δεδομένα πληρωμής σας οποιαδήποτε στιγμή μέσα από το λογαριασμό σας.

Β.        Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού, για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη του Ιστότοπου και για να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες του, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα για εσάς λόγω της ιδιότητας σας ως εγγεγραμμένος χρήστης. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας μας και τα οποία περιλαμβάνουν και τις αγορές σας, παραμένουν συνδεδεμένα με τον λογαριασμό σας έως ότου αυτός διαγραφεί.

Γ.         Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά  δεδομένα σας προκειμένου να απαντήσει στα αιτήματα και τις ερωτήσεις που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες, να διαχειριστεί προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την παραγγελία σας ή με το προϊόν που αγοράσατε μέσω του Ιστοτόπου, καθώς και να σας διευκολύνει ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή των αξιώσεών σας σχετικά με τα προϊόντα μας.

Δ.         Για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για να αναπτύξει και να βελτιώσει τα συστήματα και τις υπηρεσίες για τα προϊόντα που σας παρέχουμε, καθώς και για να βελτιώσει την γενικότερη εμπειρία σας μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών της Εταιρείας (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου) παρέχοντάς σας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον. Για το σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, όπως το ιστορικό αγορών σας τόσο στα φυσικά μας καταστήματα όσο και στον Ιστότοπο καθώς και τα αγαπημένα σας προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να προβούμε σε έρευνες καταναλωτών αναφορικά με την ικανοποίησή σας από τη χρήση των Υπηρεσιών μας, προκειμένου να μπορούμε να τις βελτιώσουμε αναλόγως. Οι εν λόγω έρευνες δεν περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεσή σας όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS), μπορείτε, ωστόσο, να αρνηθείτε να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους έρευνες ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στο λογαριασμό σας.

Ε.        Για την υποβολή σχολίων και τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, προκειμένου να μπορείτε να σχολιάζετε ελεύθερα τα προϊόντα μας και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου της εταιρείας, καθώς και να συμμετέχετε σε διαδικτυακά παιχνίδια, διαγωνισμούς ή προγράμματα επιβράβευσης.

ΣΤ.      Για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης των προϊόντων μας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες (Newsletter), συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων κ.λπ. προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες σας. Περαιτέρω, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας πρoηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wishlist σας και το καλάθι αγορών σας. Τη συγκατάθεσή σας αυτή, μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή.

Newsletter

Η Εταιρεία κατόπιν συγκατάθεσής σας έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί σας μέσω email, viber ή sms αποστέλλοντάς σας ενημερωτικό δελτίο (newsletter) με τα νέα και τις προσφορές της. Η δήλωση συγκατάθεσής σας τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλονται νέα και προσφορές από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από την αποστολή του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από την Εταιρεία με νέα και προσφορές. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα τηρείται για  περισσότερο από έξι μήνες από την ανάκληση.

Ζ.        Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτων. Η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται, ενδεικτικά, τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η Εταιρεία θεωρεί, καλόπιστα, ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και προμηθευτών της, (ii) τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη εννόμων αξιώσεων της Εταιρείας, (iii) τη συμμόρφωση της  Εταιρείας με υποχρεώσεις της που προκύπτουν από συμβάσεις της με τρίτα μέρη, (iv) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή των πολιτών, (v) την προστασία της Εταιρείας, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών, όπως οι προμηθευτές της Εταιρείας, από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία σας, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή μέσω της οποίας πραγματοποιήσατε την παραγγελία σας (για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.)

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, το χώρο, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας από πιθανές παράνομες ενέργειες, λειτουργούμε συστήματα CCTV στα καταστήματά μας τα οποία ενδέχεται να καταγράψουν την εικόνα σας. Εάν διαπιστωθεί η τέλεση ή η απόπειρα τέλεσης οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας μέσω της χρήσης CCTV τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης των εν λόγω παράνομων πράξεων.

Η.        Για την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα  στο πλαίσιο διενέργειας εταιρικών συναλλαγών όπως σε περίπτωση συγχώνευσης, πώλησης, , μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Για παράδειγμα, εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει και να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέρος ή στα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής

Θ.        Για να καταστεί δυνατή η σύνδεση σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν  συνδέσετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κλπ) με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας μας, ενδέχεται να μοιραστούμε το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία και τα like σας, καθώς και τις δραστηριότητές και τα σχόλιά σας με άλλους χρήστες των Υπηρεσιών της Εταιρείας και με τους φίλους σας που σχετίζονται με την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα ίδια προσωπικά δεδομένα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής .

Ι.          Για σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να καθίσταται δυνατή η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και της αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών). Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ενημερώσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και  απαιτούμενες εκ του νόμου πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Οι εν λόγω ειδοποιήσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS).

Η Εταιρεία δύναται σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία που δεν σας προσδιορίζουν πλέον προσωπικά, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές), για οποιονδήποτε σκοπό ή να τα κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη.

8. Ποια είναι η νόμιμη  βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας αυτών είναι:

Α.        Εκτέλεση Σύμβασης.  Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 7.Α, 7.Γ, 7.Δ και 7.Ε η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η ανάγκη εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμβατικής σχέσης, η επεξεργασία των δεδομένων σας για τον αναφερόμενο υπό 7.Γ, 7.Δ και 7.Ε σκοπό βασίζεται στη νόμιμη βάση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Η παροχή των εν λόγω προσωπικών δεδομένων από πλευράς σας είναι απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωτική, διότι διαφορετικά καθίσταται αδύνατη η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Β.        Έννομο Συμφέρον. Για τους σκοπούς που αναφέρονται υπό 7.Ζ,  η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτων (ενδεικτικά συνεργαζόμενων με την Εταιρεία εταιρειών, προμηθευτών, εργαζομένων κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι το συμφέρον σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων της Εταιρείας ή του τρίτου.  Η εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ανά πάσα στιγμή όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Εντούτοις, η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε περίπτωση επιτακτικών νόμιμων λόγων, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης.

Γ.         Νομική Υποχρέωση. Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 7.Η και 7.Ι  η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας. Η παροχή των δεδομένων και η επεξεργασία αυτών είναι υποχρεωτική, η δε μη παροχή τους θα οδηγούσε σε παραβίαση εκ μέρους της Εταιρείας υφιστάμενης νομικής της υποχρέωσης και σε αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών της.

Δ.         Συγκατάθεση. Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 7.Β, 7.ΣΤ και 7.Θ η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης. Ρητά διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στην Ιστοσελίδα μας συνιστά συγκατάθεση με σαφή θετική ενέργεια για τη συνακόλουθη επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων για την επίτευξη του σκοπού της εγγραφής. Η εν λόγω συγκατάθεσή σας δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 13.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που περιέρχεται σε γνώση μας είτε κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες της Εταιρείας είτε με άλλο τρόπο, καθώς και του ιστορικού συναλλαγών σας στον Ιστότοπό μας και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια κατά περίπτωση:

α.         Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

β.         Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

γ.         Τέλος, η Εταιρεία διατηρεί αποθηκευμένα τα δεδομένα του λογαριασμού που δημιουργήσατε στον Ιστότοπό μας για όσο διάστημα τον τηρείτε και δεν έχετε προβεί σε διαγραφή του. Εφόσον, πάντως, απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο, ενδέχεται να διατηρήσουμε αποθηκευμένα κάποια προσωπικά δεδομένα σας, όπου απαιτείται, ακόμα και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

10. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του Ιστοτόπου μας, τις υπηρεσίες μας και την πώληση προϊόντων μέσω αυτού.

Για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 7, η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι σε συνεργασία με αυτήν συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου, ενδεικτικά, οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τους συστημάτων, οι διαφημιστικές εταιρείες, οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις για την εκτέλεση εταιρικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταμοιβής πελατών, υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταφορικές εταιρείες και couriers καθώς και οι εταιρείες που διενεργούν έρευνα ικανοποίησης πελατών.

Τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να είναι περαιτέρω, ενδεικτικά, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το Νόμο, Δικαστική Απόφαση, Κανονισμό, Οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησής τους.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11. Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του Ιστότοπου και του App μας αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ορισμένοι από τους ανωτέρω παρόχους ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίες δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων αντίστοιχο με αυτό τους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας ενημερώνουμε ότι διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με επαρκείς εγγυήσεις και διατηρώντας πάντα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διεθνή εργαλεία μεταφοράς δεδομένων, όπως οι Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των εν λόγω Τυπικών Συμβατικών Ρητρών στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των παραπάνω μέτρων και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

12. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή τήρησή τους, το απόρρητο της επεξεργασίας τους και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς και εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους μας ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδεικτικά, δε, μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

α.         κρυπτογράφηση

β.         ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας

γ.         χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους

δ.         χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη

ε.         υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.·

Εντούτοις, λάβετε υπόψη σας ότι κανένας ιστότοπος και καμία συναλλαγή στο περιβάλλον του διαδικτύου δεν παρέχει απόλυτη ασφάλεια καθώς ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Σε σχέση με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη λογαριασμού, ήτοι του ονόματος χρήστη (username) και του μυστικού κωδικού εισόδου (password) σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για τη διατήρηση της μυστικότητας αυτών από τρίτα μέρη.

13. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία  μας διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

α.         Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην πληροφόρηση για θέματα των προσωπικών σας δεδομένων και επαλήθευσης του χρόνου και του τρόπου της αρχικής αποθήκευσης αυτών, καθώς και ενημέρωσης για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους επεξεργασίας και προστασίας αυτών.

β.         Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα μελέτης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

γ.         Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο της Εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχουμε προβεί σε επεξεργασία αυτών μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

δ.         Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση αυτών, (ii) όταν δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν  χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

ε.         Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω στο άρθρο 7, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

στ.       Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε, χωρίς χρέωση, αντίγραφο της «καρτέλας πελάτη» που εμπεριέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή ηλεκτρονική ή έντυπη, που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα επαληθεύσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό μπορεί να ασκηθεί για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

ζ.         Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών σε αυτόν τον Ιστότοπο), έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε.

Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά 2312314426 και με email: shop@zoniou.gr να αλλάξετε τις επιλογές άμεσου μάρκετινγκ και εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies με τις μεθόδους που αναφέρονται στην Πολιτική Cookies ή να απενεργοποιήσετε τις στοχευμένες διαφημίσεις ανά πάσα στιγμή, μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στα μηνύματα εμπορικής προώθησης που σας στέλνουμε.

Λάβετε υπόψη ότι η εξαίρεση από τη στοχευμένη διαφήμιση σημαίνει μόνο ότι δεν θα λαμβάνετε πλέον διαφημίσεις οι οποίες απευθύνονται συγκεκριμένα σε εσάς. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει και δεν θα εμποδίσει την προβολή ή τη λήψη άλλων ειδών μη στοχευμένων διαφημίσεων.

η.         Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της (www.dpa.gr) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Παρακαλούμε σημειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i) Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και την εκτέλεση σύμβασης.

ii) Η  Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεών της.   

iii) Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

14. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο shop@zoniou.gr ή τηλεφωνικά στο 2312314426. Μπορείτε, επιπλέον, να χρησιμοποιήσετε τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας και για να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ειδικά για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, διευκρινίζουμε ότι μπορείτε να το ασκήσετε όπως περιγράφεται ανωτέρω κατόπιν, δε, μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του ατόμου, η Εταιρεία θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός τριάντα ημερών στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί. Εάν, για λόγους πολυπλοκότητας του αιτήματος ή πληθώρας αιτημάτων, αδυνατούμε να σας απαντήσουμε εγκαίρως, θα σας ενημερώσουμε εντός αυτών των τριάντα ημερών για τυχόν καθυστέρηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες από τη λήξη της τριακονθήμερης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να σας ζητήσουμε κάποιο στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου) προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, μέσω του λογαριασμού σας έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν συλλεχθεί κατά την εγγραφή σας και σε σχέση με τη λειτουργία του λογαριασμού σας και έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε όπως επίσης και να καταργήσετε το λογαριασμό σας και να απεγγραφείτε συνακόλουθα από τον Ιστότοπο, γεγονός που θα επιφέρει διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όπως και ανωτέρω επισημάνθηκε.

15. Ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο).

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Τελευταία Ενημέρωση στο πάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να δείτε πότε αυτή αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στον Ιστότοπο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου που αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά μας όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει από εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.